INFORMACE PRO RODIČE

Vážení rodiče, 

po dohodě s Obecním úřadem bude MŠ od 16.3.2020 do odvolání uzavřena.  V sekci "Dokumenty" je přiložen formulář OSSZ - ošetřování dítěte. Vyplněný dokument Vám potvrdím na základě telefonické dohody 728307692.

Marta Vykouřilová

 

Školní rok 2019/2020

MŠ zahajuje provoz 2.9.2019, děti se budou scházet v hlavní budově č. 42.

Milé maminky a tatínkové,

první den v mateřské škole je pro děti velkým mezníkem a změnou v jejich životě, proto je důležité, aby nástup do školky byl příjemný a radostný.

Do MŠ bude Vaše dítě potřebovat:

 • Oblečení do třídy, na zahradu, na vycházky (prosíme tepláky, šusťáky, pokrývku hlavy, pláštěnku-ponechat v MŠ
 • Náhradní prádlo v igelitové tašce (slipy, kalhotky, tričko, ponožky)
 • Přezůvky do třídy (nejlépe pevné uzavřené bačkory-podepsané)
 • Obuv na zahradu a vycházky (nejlépe sportovní s nepromokavou úpravou, podle počasí gumáky nebo zateplená pogumovaná obuv-ponechat v MŠ)
 • Pyžamo-mění se 1x týdně
 • Papírové kapesníky, papírové ručníky, tekuté mýdlo-vybírají se podle potřeby 4x ročně
 • Zubní kartáček, pastu
 • Oblíbenou hračku na spaní


VŠE OZNAČENÉ NEBO PODEPSANÉ

Není vhodné dávat dětem do MŠ

 • řetízky, prstýnky- možnost poranění, ztráty
 • deštník-možnost poranění, vhodná je pláštěnka
 • drahé hračky, zbraně (pistole, meče)-možnost poranění, ztráty
 • jídlo, pamlsky-žvýkačky, bonbony, čokoládu-kromě vlastních
  narozenin nebo svátků jako pozornost pro kamarády ve třídě
   

Obracíme se na Vás s touto žádostí:

 • Předávejte své dítě vždy osobně učitelce ve třídě
 • Podepište prohlášení o odevzdávání dítěte jiným osobám než zákonným zástupcům dítěte babička, děda, sousedka
 • Školné ve výši 640 Kč uhraďte v hotovosti vždy do 5. příslušného měsíce pověřené učitelce nebo ředitelce v MŠ (v případě nemoci nebo nepřítomnosti si domluvte jiný termín úhrady)
 • Úhrada stravného: informace o částce bude zasílat na Váš email vedoucí školní jídelny,(poprvé na základě vyplněné přihlášky, dále po měsíční uzávěrce a vyúčtování odhlášek), platba bude Vámi uhrazena do 10. příslušného měsíce převodem na účet ŠJ  107-3084820287/0100
 • Odhlášení obědů: dítě je nutno odhlásit den předem ústně osobně, písemně do sešitu v šatně, nebo telefonem na číslo: 
 • 722 339 419 kuchyň, 321 672 865 MŠ
 • Informace o Školním řádu MŠ, ŠVP, akcích, výletech apod. naleznete na informační nástěnce v chodbě hlavní budovy

Pro zákonné zástupce předškolních dětí.

 • Předškolní docházka je pro děti povinná každý den od 8.00 do 12.00 hodin (mimo prázdnin)
 • Předškolní děti neplatí školné ani děti s OŠD
 • Žádáme rodiče, aby omlouvali své předškolních dětí na maximálně dva dny telefonicky, po třech dnech omluvu doručili písemně nebo osobně, nebo na adresu ms.prisimasy@seznam.cz

 

 

 

 

 

 

 

Výsledky zápisu pro školní rok 2018/2019

Přijaté: 01, 02, 03, 04, 06, 08, 10, 11

Nepřijaté: 05, 07, 09, 12, 13, 14, 15, 16

 

MŠ zahajuje provoz 1. 9. 2017, děti se budou scházet v hlavní budově č. 42.

 

Milé maminky a tatínkové,

první den v mateřské škole je pro děti velkým mezníkem a změnou v jejich životě, proto je důležité, aby nástup do školky byl příjemný a radostný.

Do MŠ bude Vaše dítě potřebovat:

- Oblečení do třídy, na zahradu, na vycházky (tepláky, šusťáky, pokrývku hlavy, pláštěnku ponechat v MŠ)

- Náhradní prádlo v igelitové tašce (slipy, kalhotky, tričko, ponožky)

- Přezůvky do třídy (nejlépe pevné uzavřené bačkory - podepsané)

- Obuv na zahradu a vycházky (nejlépe sportovní s nepromokavou úpravou, podle počasí gumáky nebo zateplená pogumovaná obuv - ponechat v MŠ)

- Pyžamo (mění se 1x týdně)

- Papírové kapesníky, papírové ručníky, tekuté mýdlo (vybírají se podle potřeby 4x ročně)

- Zubní kartáček a pastu

- Oblíbenou hračku na spaní


VŠE OZNAČENÉ NEBO PODEPSANÉ

 

Není vhodné dávat dětem do MŠ:

- Řetízky, prstýnky (možnost poranění a ztráty)

- Deštník (možnost poranění, vhodná je pláštěnka)

- Drahé hračky, zbraně (pistole, meče) možnost poranění, ztráty

- Jídlo, pamlsky (žvýkačky, bonbony, čokoládu - kromě vlastních narozenin nebo svátků jako pozornost pro kamarády ve třídě)
 

Obracíme se na Vás s touto žádostí:

- Předávejte své dítě vždy osobně učitelce ve třídě

- Podepište prohlášení o odevzdávání dítěte jiným osobám než zákonným zástupcům dítěte babička, děda, sousedka

 

Školné ve výši 600,00 Kč uhraďte v hotovosti vždy do 5. příslušného měsíce pověřené učitelce nebo ředitelce v MŠ (v případě nemoci nebo nepřítomnosti si domluvte jiný termín úhrady)

Úhrada stravného: informaci o částce bude zasílat na Váš email vedoucí školní jídelny - poprvé na základě vyplněné přihlášky, dále po měsíční uzávěrce a vyúčtování odhlášek, platba bude Vámi uhrazena do 10. příslušného měsíce převodem na účet ŠJ  107-3084820287/0100

Odhlášení obědů:

Dítě je nutno odhlásit den předem osobně či písemně do sešitu v šatně nebo telefonem na číslo 775 080 450 kuchařka, 722 279 019 kuchyň,

321 672 865 MŠ

 

Informace o Školním řádu MŠ, ŠVP, akcích, výletech... naleznete na informační nástěnce v chodbě hlavní budovy.

 

NOVINKA PLATNÁ od 1. 9. 2017

Pro zákonné zástupce předškolních dětí.

Předškolní docházka je povinná od 8.00 do 12.00 hodin.

Předškolní děti neplatí školné ani děti s odkadem školní docházky.

Předškolních děti omlouvejte (na maximálně dva dny) telefonicky, po třech dnech omluvu doručte osobně v písemné formě nebo na adresu ms.prisimasy@seznam.cz. 


Kontakt

Mateřská škola Přišimasy

Přišimasy 42,
282 01 Český Brod


MŠ 321 672 865 (opět v provozu)
kancelář MŠ: 728 307 692
odhlášení obědů: 722 339 419